Kontakt

Kurier.BB – Gazeta Miejska

ISSN 2544–9834

 
Wydawca: IDS Jarosław Zięba, 32-650 Kęty
Redaktor naczelny: Jarosław Zięba, Redaguje: zespół
Kontakt z redakcją: tel. 606 767 669, e-mail: redakcja@Kurier-BB.pl
Reklama: tel. 606 767 669, e-mail: marketing@Kurier-BB.pl
 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Reklama

Reklama

Reklama