Kurier.BB – Gazeta Miejska
Wspólnie będziemy zmieniać miasto

O porozumieniu programowym pomiędzy prezydentem Jarosławem Klimaszewskim a Niezależnymi.BB rozmawiamy z Maciejem Jeleniem – szefem zespołu programowego.

– Co dla bielszczan oznacza porozumienie programowe, które podpisane zostało pomiędzy stowarzyszeniem Niezależni.BB a prezydentem Jarosławem Klimaszewskim? 
– Podpisane porozumienie gwarantuje, że spora część zapisów, które znalazły się w programie Niezależnych.BB będzie mogła być zrealizowana. To porozumienie pokazuje, które elementy programu stowarzyszenia w rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji samorządu będzie można przygotować i zrealizować. 
– Co zatem będzie realizowane?
– Najważniejsza jest część związana z rozwojem naszego miasta, w której m.in. zawarte zostało ciekawe rozwiązanie w postaci programu stypendiów mieszkaniowych mających na celu poprawę  struktury demograficznej mieszkańców Bielska-Białej. W ten sposób chcemy zachęcić do pozostania, powrotu i osiedlania się w Bielsku-Białej młodych ludzi, którzy będą wiązać swoją przyszłość z naszym miastem.
Chcemy także odważnie sięgać po nowoczesne modele finansowania inwestycji, które umożliwią efektywniejszą realizację niezbędnych dla miasta projektów. Agencję Rozwoju Regionalnego  planujemy przekształcić w instrument polityki regionalnej mający na celu wsparcie przedsiębiorczości w naszym regionie. 
W porozumieniu zapisaliśmy też ważne kwestie związane z przemodelowaniem sposobu zarządzania transportem publicznym, który wymaga zmiany i dopasowania do obecnych potrzeb miasta i jego mieszkańców. Chodzi o reformę MZK, ale również wykorzystanie innych rozwiązań w zakresie optymalizacji transportu publicznego nie tylko w mieście, ale także we współpracy z ościennymi samorządami tak, aby komunikacja była sprawna, wygodna i przyjazna zarówno dla mieszkańców naszego miasta jak i sąsiednich gmin. 
W porozumieniu zapisaliśmy także wprowadzenie rozwiązań Smart City, czyli zrównoważonego zarządzania miastem. Tutaj również jest bardzo dużo do zrobienia. 
Ważne są również dla nas także sprawy osób starszych, czyli kwestie związane z polityką senioralną, polityka prorodzinna i polityka prozdrowotna. W tym zakresie także udało się nam ustalić wspólne działania i zapisaliśmy je w porozumieniu.
– W kampanii wyborczej Niezależni.BB mocno podkreślali też temat walki ze smogiem. Czy te zapisy także będą realizowane?
– Jakość życia mieszkańców była ważnym elementem programu przygotowanego przez nasze stowarzyszenie. Walka za smogiem to jeden z najbardziej palących tematów w Bielsku-Białej. Możemy na bieżąco obserwować odczyty ze stacji pomiarów jakości powietrza i jako, że mamy okres jesienno-zimowe, są one – delikatnie mówiąc –  bardzo nieciekawe. W związku z tym jest to jeden z naszych priorytetów i zależało nam, aby zapisy o realizacji programu w tym zakresie znalazły się w porozumieniu. Prezydent Jarosław Klimaszewski również zdaje sobie sprawę z powagi problemu i dlatego porozumienie programowe zawiera propozycje rozwiązań w tym zakresie. 
– Jakie są ramy czasowe realizacji porozumienia?
– To zależy od obu stron porozumienia. Naszym zdaniem należy to robić niezwłocznie. Wszystkie punkty porozumienia są bowiem ważnymi zagadnieniami dla mieszkańców Bielska-Białej i trzeba je wdrożyć tak szybko, jak będzie to tylko możliwe.
– Wiele osób uważa, że Janusz Okrzesik i Niezależni.BB podpisując porozumienie, stracili swoją niezależność. W kampanii jednoznacznie opowiadali się za zmianami, co było dla wielu osób decydujące przy ich poparciu. Tymczasem prezydent Klimaszewski postrzegany jest jako kontynuator działań prezydenta Krywulta. Jak pan to wytłumaczy?
– W porozumieniu zapisaliśmy, co ważnego należy zrealizować dla Bielska-Białej. Prezydent Jarosław Klimaszewski, będąc przez trzy kadencje w Radzie Miasta i przez ostatnie 4 lata jej Przewodniczącym,  również zdaje sobie sprawę z tego co trzeba w mieście zmienić i co trzeba zrobić. Prezydent Klimaszewski potrzebuje partnerów do współpracy, z którymi będzie można wprowadzić te zmiany. Z drugiej strony, żeby realizować program, który przygotowali Niezależni.BB, musimy mieć partnera, który go zaakceptuje i będzie go realizował. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że obie strony chcą zrealizować cele w nim zapisane. Żadna ze stron sama nie jest w stanie tego zrealizować.
– Radni Niezależnych wystrzegają się słowa koalicja, używają określenia porozumienie. Czy powstała koalicja Niezależnych i Platformy Obywatelskiej?
– Bo nie jest to koalicja. Proszę zwrócić uwagę, że porozumienie nie jest zawarte z PO, lecz z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim i dotyczy tylko spraw programowych. Składając pod nim podpis, prezydent zobowiązał się do przekonania radnych Platformy Obywatelskiej i komitetu Jacka Krywulta do realizacji jego celów. 
Porozumienie  określa, co w najbliższej kadencji wspólnie zrealizujemy. Z pełną świadomością podaliśmy porozumienie do publicznej wiadomości, aby każdy mieszkaniec miasta mógł zapoznać się z jego treścią.
 
Rozmawiał Jarosław Zięba
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama