Kurier.BB – Gazeta Miejska
Realizujemy nasz program

Rozmowa z Małgorzatą Zarębską, Przewodniczącą Klubu Radnych Niezależni.BB w bielskiej Radzie Miejskiej.

– Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej z inicjatywy Niezależnych.BB uchwalony został program osłonowy, który ma pomoc w walce ze smogiem. Na czym on polega?
– Od kilku lat, jako Niezależni.BB, działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Byliśmy – wraz z innymi organizacjami społecznymi – inicjatorami Koalicji Antysmogowej, proponowaliśmy różne rozwiązania, jak chociażby zwycięski projekt budżetu obywatelskiego 2019 „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”, którego autorem jest nasz radny Tomasz Wawak. Dzięki projektowi w zasobach ZGM-u przyspieszyła wymiana starych pieców węglowych na gazowe. Teraz, dzięki porozumieniu z prezydentem wprowadziliśmy w życie autorski program osłonowy. Program zakłada wsparcie dla rodzin, które zdecydują się na zmianę źródła ogrzewania z węglowego na ekologiczne i będą w związku z tym ponosić dodatkowe koszty. Wysokość świadczeń waha się w granicach od około 500 zł do ponad 1500 zł. Dopłaty do rachunku uzyskać będzie można na okres 2 lat. Do końca 2023 roku na program zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 15 mln zł. To jest pokaźna kwota. Smog oczywiście nie zniknie w ciągu paru miesięcy, ale to jest ważny krok w celu jego ograniczenia.
 
– To nie pierwsza wasza inicjatywa w tej kadencji Rady Miejskiej. Byliście także autorami rozwiązań zwiększających środki i kompetencje rad osiedli.
– Tak, to kolejny nasz ważny postulat. Od momentu powstania Niezależni.BB wykonują pracę organiczną na rzecz zwiększenia roli rad osiedli. Dbamy o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i o to, aby rady osiedli miały większy wpływ na to, co dzieje się w mieście. Naszym zdaniem ośrodek decyzyjny nie powinien tkwić tylko w Ratuszu, ale skupiać się w małych ojczyznach, jakimi są osiedla. W tegorocznym budżecie miasta dzięki nam wydzielono dodatkowe 100 tys. zł dla każdej rady osiedla na cele remontów infrastruktury drogowej. 
Dzięki nam wiosną uchwalono także zmiany w statutach rad osiedli zwiększające ich kompetencje, a więc wprowadzenie wymogu opiniowania przez rady osiedli planów budowy dróg o znaczeniu lokalnym już na etapie projektowania, opiniowania stałych zmian organizacji ruchu dla dróg o znaczeniu lokalnym, planów tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie osiedla a także planów łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie osiedla, planów zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków, zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego projektów czy planów sprzedaży w drodze przetargu przez gminę gruntów położonych na terenie osiedla.
Jestem przekonana, że właśnie dzięki tym działaniom kandydaci chętniej zgłaszali się do startu, a mieszkańcy chętniej głosowali w ostatnich wyborach do rad osiedli, ponieważ obywatele zauważyli, że to co się dzieje w radach osiedli ma przełożenie na to, co się dzieje w ich dzielnicy. 
 
– W kampanii wyborczej upominaliście się także o realizację zaległych projektów budżetu obywatelskiego.
– To, iż dany projekt został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu nie oznaczało w poprzednich latach, że był on realizowany. Doprowadziliśmy do audytu tych projektów i część z nich znalazła już swój finał, jak chociażby wybieg dla psów w Parku Włókniarzy. Będziemy pilnowali, aby inne zaległe projekty także zostały zrealizowane. 
Zmieniliśmy też procedury weryfikacji projektów, aby w przyszłości uniknąć sytuacji, w której projekty poddane pod głosowanie nie mogą być z przyczyn formalnych realizowane.
 
– A jak wygląda sprawa ogrodnika miejskiego, który miałby koordynować prace związane z ochroną zieleni w mieście?
– Temat zieleni w mieście to kolejny nasz priorytet. Nie chcemy, aby nasze miasto było betonowane i każde drzewo jest dla nas na wagę złota. Oczywiście są rzeczy, na które miasto nie ma wpływu, ale zauważyliśmy, że kwestie decyzji w sprawie zieleni są bardzo rozdrobnione i potrzebna jest osoba, która będzie spajała sprawy związane z ochroną zieleni. Dlatego zaproponowaliśmy stworzenie stanowiska ogrodnika miejskiego i mamy zapewnienie, że taka osoba w drodze konkursu zostanie niebawem powołana. 
 
– Wymieniła Pani kilka tematów, które udało się zrealizować. Czy oznacza to, że dobrze oceniacie okres, który minął od wyborów samorządowych?
– Jesteśmy na razie zadowoleni ze współpracy z prezydentem Klimaszewskim w zakresie realizacji naszych postulatów. Z podpisanego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia wynikają realne działania na rzecz miasta, czego dowodem są wymienione przeze mnie rozwiązania.
Myślę, że ważne jest także to, że władze miasta zaczęły wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Postulowaliśmy polityką otwartych drzwi Ratusza i ona zaczyna funkcjonować. We wcześniejszych latach był z tym spory problem, natomiast teraz się to zmienia. Przykładem może być sprawa wycinki drzew wzdłuż torów kolejowych w centrum miasta. Gmina miała tutaj ograniczone możliwości działania, a mimo to zaangażowała się w sprawę i wspólne działanie wielu środowisk doprowadziło do wstrzymania wycinki.
 
– Dla Pani, radnej której pomysły w poprzedniej kadencji były torpedowane ma to chyba specjalne znaczenie…
–Tak, prezentowane przeze mnie w zeszłej kadencji postulaty Niezależnych.BB  wywoływały lekki uśmiech ówczesnych władz. Tym bardziej czuję teraz –  gdy są one realizowane –  satysfakcję. Cieszę się również, że prezydent Klimaszewski wysłuchuje naszych argumentów. To zdecydowana zmiana. Czujemy, że mamy wpływ na to, co dzieje się w mieście. Przykładem może być projekt połączenia Wydziału Kultury i Sztuki z Wydziałem Promocji Miasta. Zawetowaliśmy takie rozwiązanie i prezydent się z niego wycofał. Byłoby absurdem, gdyby 200 tysięczne miasto nie miało swojego wydziału kultury.
 
– Nie wszystko się jednak udało.
– Z pewnością porażką jest zablokowanie niektórych działań związanych ze smart city, jak chociażby wykluczenie jednego z projektów budżetu obywatelskiego w tym zakresie.
 
– Jakie będą kolejne działania radnych z klubu Niezależnych.BB?
– Nasze porozumienie programowe z prezydentem zostało rozpisane na całą kadencję. Mam nadzieję, że współpraca będzie się rozwijała i zrealizujemy kolejne nasze postulaty, jak chociażby niezwykle potrzebna reforma komunikacji publicznej czy kwestia zwiększenia roli Bielska-Białej na szczeblu regionalnym.
 
– Dziękuję za rozmowę.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama