Kurier.BB – Gazeta Miejska
Bielskie drogi

Kierowcy narzekają na nieustanne korki i zły stan dróg, Prezydent Miasta twierdzi, że Bielsko-Biała posiada jeden z najnowocześniejszych układów drogowych.

Tymczasem prawda leży zapewne gdzieś pośrodku. Przyjrzeliśmy się stanowi bielskich dróg. Oto nasz raport.
 
Z pewnością na bielskich drogach sporo się dzieje. Korzystając z nich na co dzień nie dostrzegamy często zmian, które nastąpiły w perspektywie 20 czy 30 lat. Okazją do podsumowania drogowych inwestycji było obchodzone niedawno 25-lecie Miejskiego Zarządu Dróg. Wśród najważniejszych inwestycji instytucja zarządzająca drogami w naszym mieście wymieniła: 
  • przebudowę ul. Partyzantów na wysokości Apeny,
  • poszerzenie ul. Żywieckiej od ul. Krakowskiej do ul. Poniatowskiego,
  • poszerzenie skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Wałową,
  • budowę drugiego pasa jezdni ul. Lwowskiej,
  • budowę ronda kompaktowego na skrzyżowaniu ulic Komorowickiej, Kwiatkowskiego i Czerwonej,
  • poszerzenie ul. Cieszyńskiej na Hulance,
  • przebudowę skrzyżowania ulic Żywieckiej, Krakowskiej, Stojałowskiego i Lipnickiej,
  • budowę odcinka ul. Andersa i połączenie jej z ul. Partyzantów,
  • rozpoczęcie budowy ronda kompaktowego na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Szarotki i Stawowej.
  • stworzenie systemu ITS dostosowujący kierowanie ruchem do jego natężenia.
Jeśli dodamy do tego jeszcze otwartą w 2011 roku północno-wschodnią obwodnicę miasta budowaną ze środków rządowych, lista wygląda imponująco. Czy jednak rzeczywiście układ drogowy Bielska-Białej jest jednym z najnowocześniejszych w kraju?
 
Wielka Cieszyńska zamiast łącznika
Zdaniem wielu kierowców nie wszystkie inwestycje były trafione. Przykładem z ostatnich lat może być trwająca cały czas przebudowa ulicy Cieszyńskiej.  Potrzeba przebudowy tej ulicy nie budziła najmniejszych wątpliwości. Jej skala już jednak tak. Wybrano bowiem do realizacji wariant najdroższy i najbardziej ingerujący w przestrzeń. Ten sam efekt (udrożnienie ruchu miejskiego) można było osiągnąć taniej i w sposób bardziej przyjazny dla mieszkańców Wapienicy i osiedli wzdłuż ulicy. Przebudowa ulicy Cieszyńskiej doskonale ilustruje pewien problem z funduszami europejskimi: ponieważ są to dość „łatwe pieniądze”, wiele inwestycji planowanych jest w taki sposób, by pozyskać jak największe dofinansowanie, a nie żeby w najbardziej racjonalny sposób rozwiązać dany problem. 
 
Ulica Cieszyńska – największa inwestycja drogowa ostatnich kilku lat w Bielsku-Białej.
 
Tymczasem część środków przeznaczonych na rozbudowę Cieszyńskiej można było przeznaczyć na rozwiązanie innego, równie ważnego – a zdaniem niektórych ważniejszego – problemu drogowego w naszym mieście, jakim jest połączenie wschód-zachód w śródmieściu Bielska-Białej. Przeprowadzona w 2013 roku przebudowa ulic PCK i 1 Maja oraz remont ulicy Stojałowskiego nie rozwiązały tego problemu. Tymczasem przez pochłonięcie olbrzymich środków na przebudowę Cieszyńskiej na kilka lat zaniechano przygotowania do budowy ulicy zwanej Nowopiekarską, która miała połączyć ulicę Lwowską i Piekarską z ulicą Warszawską. Plany realizacji tej drogi, przedłużonej aż do ulicy Krakowskiej, odżyły dopiero w tym roku. Jej realizacja możliwa będzie dopiero za ładnych parę lat.  
 
Nie tylko drogi
Pod koniec 2018 r. wdrożony został ITS, czyli Inteligent Transport System, jeden z elementów  smart city – inteligentnego miasta. Celem jego działania jest sprawniejsze zarządzanie ruchem oraz lepsze informowanie użytkowników, a także bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych. Zdania o jego działaniu wśród bielskich kierowców są podzielone. O ile na głównych ciągach komunikacyjnych obsługiwanych przez ITS (m.in. oś Warszawska–Partyzantów–Bystrzańska) ruch został usprawniony, to płynność ruchu na drogach dojazdowych do wymienionych wcześniej ulic została zmniejszona. Przykładów podawać można wiele, o czym przekonać się można przeglądając opinie kierowców w internecie. – Najbardziej podoba mi się prawoskręt z każdego kierunku. Czerwone, nic nie jedzie, nagle puszczają cały ruch w poprzek i wtedy dla nas strzałka. Za sygnalizator zdążą wjechać 2 auta i czekają aż będzie dało się włączyć. Nagle pusto, mogliby wszyscy jechać ale nie, teraz jest czerwone... – pisze pan Aleksander, a jego opinia nie jest odosobniona.
 
Brak konsultacji
Także same inwestycje drogowe mają wiele mankamentów. Przykładem może być odwodnienie oddanej niedawno do użytku ulicy Krakowskiej czy rozwiązania przyjęte podczas remontu ulicy Żywieckiej. W sprawie tego ostatniego, tuż po jego zakończeniu, Rada Osiedla Mikuszowice Krakowskie przekazała Miejskiemu Zarządowi Dróg kilkanaście uwag. Zostały one zebrane od mieszkańców podczas konsultacji.
 
Podczas remontu ulicy Żywieckiej w Mikuszowicach Krakowskich zlikwidowano pas, którym bezpiecznie mogły poruszać się rowery. W zamian wykonano, ciągnące się wzdłuż całej ulicy, mało potrzebne wysepki na środku drogi. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla Mikuszowice Krakowskie Andrzej Kubica podkreśla, że części zgłaszanych problemów można było uniknąć, gdyby projekt przebudowy został skonsultowany z lokalną społecznością jeszcze przed jej rozpoczęciem. Jako przykład podaje likwidację podczas przebudowy pasa pomiędzy jezdnią a chodnikiem, po którym bezpiecznie mogły poruszać się rowery. W zamian wykonano, ciągnące się wzdłuż całej ulicy, mało potrzebne wysepki na środku drogi. Teraz rowerzyści poruszają się jezdnią, co utrudnia ruch samochodów i nie jest zbyt bezpieczne, szczególnie dla dzieci.
 
Czas na drogi lokalne  
Mimo mankamentów na głównych drogach miasta wydaje się, że najgorsza sytuacja panuje obecnie na niewielkich drogach osiedlowych. Realizacja kilku dużych inwestycji drogowych spowodowała, że na te mniejsze najnormalniej zabrakło już pieniędzy. Wszystko wskazuje więc na to, że poza wspomnianą wcześniej ulicą Nowopiekarską władze miasta skupią się w najbliższych latach na remoncie i przebudowie dróg na bielskich osiedlach.
 
Ulica Lipnicka zostanie przedłużona w kierunku kościoła.
 
Przykłady takiego działania zaobserwować już można w Lipniku, gdzie  powstaje nowy odcinek ul. Lipnickiej pod obwodnicą, w kierunku kościoła. Przygotowywany jest także gruntowny remont ważnej dla tej dzielnicy ulicy Polnej (więcej o działaniach w Lipniku piszemy na stronie 7).
 
Jarosław Zięba
 
Zobacz też:
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama