Kurier.BB – Gazeta Miejska
Nowa strategia dla miasta

Strategia Rozwoju Miasta to najważniejszy dokument, uchwalany przez Radę Miejską.

Wskazuje on cele rozwoju miasta, sposoby realizacji tych celów oraz sposoby mierzenia efektów. Strategia to nadrzędny plan z którego wynikają plany działania w poszczególnych sferach życia miasta. Dlatego  jego treść, pomimo dużego poziomu ogólności, ma tak doniosłe znaczenie dla samorządu.
Obecnie w Bielsku-Białej obowiązuje Strategia, uchwalona w 2012 roku, lecz jej czas dobiega końca. Na listopadowej sesji Rady Miejskiej radni będą dyskutować nad przygotowywaną przez Prezydenta Miasta uchwałą, określającą procedurę pracowania nowej Strategii, tym razem na lata 2021-2030. Uchwała będzie zawierać szczegółowy tryb i harmonogram prac, w tym konsultacji społecznych. 
 
W odpowiedzi na interpelację radnych klubu Niezależni.BB, zastępca prezydenta Przemysław Kamiński poinformował, iż w proces budowy nowej strategii będą zaangażowani lokalni liderzy ze środowisk gospodarczych, naukowych, kulturalnych i organizacji pozarządowych. Do współpracy zostaną też zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Przewiduje się też zorganizowanie kilku warsztatów dotyczących wyodrębnionych najważniejszych problemów miasta (ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty mogą odbywać się online). Na zakończenie odbędą się otwarte spotkania z udziałem mieszkańców oraz radnych. 
 
Data rozpoczęcia i tempo prac jest uzależnione od postępów w pracach nad strategią rozwoju województwa śląskiego, gdyż oba dokumenty muszą być ze sobą zgodne. 
 
red


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama