Kurier.BB – Gazeta Miejska
Droga do samodzielności
Droga do samodzielności

Są wśród nich niepełnosprawni i seniorzy, bo z biegiem czasu ci, co byli tylko niepełnosprawni osiągnęli wiek senioralny.

W swej działalności ramach Stowarzyszenia „Serce dla serca” mają trzy główne cele aktywności. Jak wygląda ich droga od zależności do samodzielności oraz jakie są ich plany na najbliższą przyszłość.
 
Integracja wewnątrzpokoleniowa
To pierwszy z celów, w ramach którego organizowane są rozgrywki sportowe jak i wspólne grille, konkursy, rozgrywki szachowo-warcabowe, piłkarskie i tenisa stołowego, piesze i rowerowe wycieczki.  W tym roku, z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego, główny nacisk położono na integrację wewnątrz organizacji.
 
Przystosowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego i zdrowego trybu życia
Choć dla wielu z nich aktywność stanowi spore wyzwanie, to wywiera korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych cech ich osobowości. Wzajemna pomoc w ćwiczeniach, rywalizacja, dążenie do poznawania nowych umiejętności, chęć kształtowania sylwetki i walka z otyłością  (to, niestety  cecha wielu spośród nich, która wpływa niekorzystnie na samoocenę) że na twarzach gości uśmiech. 
 
Rywalizacja sportowa
Na  obozach rywalizacja sportowa (piłka plażowa, siatkówka, „dwa ognie”,  piłka nożna, itp.) i codzienne marsze Nordic Walking  integrują ich, wywierają pozytywny wpływ na rozwój osobowości, co przekłada się na wzrost ich szans życiowych. 
 
We wrześniu  na boiskach sportowych Ośrodka Zakładu Aktywności Zawodowej w Lalikach i  Zajazdu „Na Gronicku” rywalizowali seniorzy – członkowie Stowarzyszenia „Serce dla Serca” i niepełnosprawni seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Bielsku Białej przy ul. Sterniczej i Klubu Seniora „Przystań” przy ul. Piastowskiej. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody i medale a wszyscy uczestnicy słodkie upominki. 
Za główny cel tej rywalizacji przyjęto między innymi popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród  niepełnosprawnych seniorów, szeroko rozumianą integrację, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych, takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa „fair play” zawodników jak również rozbudzenie zamiłowań do ruchu i zmęczenia wywołanego wysiłkiem fizycznym, kształtowanie zdrowej rywalizacji, zrozumienie znaczenia sprawności, doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole opartego na wzajemnym zaufaniu,  zrozumieniu, życzliwości, pomocy i poszanowaniu godności  ludzkiej, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych a zwłaszcza  Seniorów.
 
Aktywizacja Społeczna Osób Starszych 
W ramach programu Aktywizacji Społecznej  Osób Starszych uczestniczyli  w wycieczkach z cyklu „Piękna nasza Polska cała” do Szczecina i Malborka. W najbliższy weekend  wyjeżdżają na wycieczkę do Lublina. W programie m. in. zwiedzanie Pałacu w Kozłowce i Muzeum na Majdanku. 
 
W dniach 29-30 września seniorzy i dzieci specjalnej troski ze stowarzyszenia wezmą udział w wycieczce do Łańcuta i Rzeszowa. Wycieczka  jest dofinansowana przez MOPS ze środków PFRON. Planujemy zwiedzić Zamek w Łańcucie i zabytki Rzeszowa. A w dniach 05 -06.10.2020r grupa seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sterniczej i Klubu „Przystań” przy ul. Piastowskiej  weźmie udział w wycieczce do Sandomierza i Kazimierza nad Wisłą.
W drugiej połowie października  seniorzy i dzieci specjalnej troski  pojadą na  wycieczkę  do Opola Mosznej i na Górę św. Anny. W październiku i listopadzie 50 osobowe grupy seniorów będą uczestniczyć w trzydniowych  Warsztatach Edukacyjno-Artystyczno – Sportowych w Lalikach. Po raz trzeci w Bielskim Centrum Kultury wystawią Integracyjne Widowisko „Nasza Niepodległa z sercem” (patron Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Wystąpią w nim dzieci specjalnej troski i seniorzy realizujący program ASOS z Bielska Białej i Kóz, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej  z Bielska Białej i przedszkolaki z Bystrej.
Mikołajki, Jasełka i Wigilia w Lalikach zakończą ten rok.
 
Nie oszczędzał ich los a Oni mimo trudności są aktywni i zaangażowani. Wielu młodych i sprawnych może im tego zazdrościć.
 
Krzysztof Kozik
 


Lista
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama