Kurier.BB – Gazeta Miejska
Zadecydujmy wspólnie
Zadecydujmy wspólnie

Przed nami ósma edycja bielsko-bialskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybierali będą spośród 6 projektów ogólnomiejskich i 44 osiedlowych.

Na etapie zgłaszania projektów było znacznie więcej –  17 ogólnomiejskich i 49 osiedlowych. Część została jednak odrzucona ze względów formalnych. Weryfikacji dokonała specjalna komisja, w skład której weszli radni, przedstawiciele rad osiedli oraz Prezydenta Miasta. Decyzją Rady Miejskiej, uczestniczyłem w pracach tej komisji.  
 
Dlaczego projekty były odrzucane już na tym etapie?
Należy pamiętać, iż budżet obywatelski ma swoje ograniczenia. Projekty muszą być m.in. realizowane na terenach należących do miasta oraz obejmować działania, które są zadaniami własnymi gminy zgodnie z ustawą o samorządzie. 
W tym roku, podobnie zresztą jak wcześniej, błędami najczęściej dyskwalifikującymi projekty były wskazania terenów nie należących do gminy, niedoszacowanie kosztów projektu lub ograniczenia zasady ogólnodostępności. 
 
Choć mamy w tym roku zaledwie 6 projektów ogólnomiejskich, ich zakres jest dość szeroki: obejmuje działania w sferze oświaty, przyrody, sportu i bardzo popularnej od kilku edycji ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie projekty w swojej tematyce są bardzo ciekawe, a na pewno ich realizacja z zadań budżetu gminy nie doczekałaby się realizacji w najbliższym czasie. Można powiedzieć,  że realizacja tych zadań w ramach środków budżetu partycypacyjnego jest jedynym rozwiązaniem spełnienia marzeń mieszkańców o tworzeniu przestrzeni  miejskiej zgodnie z ich pomysłami. Dopełnieniem tych marzeń są projekty osiedlowe, a ich ilość wskazuje na chęć tworzenia przez mieszkańców własnych małych ojczyzn, które zaspokajałyby potrzeby życia codziennego i wpływały na jego komfort życia. 
 
Szkoda, że wiele projektów jest związanych z budową infrastruktury miejskiej np. chodników skwerów, naprawy nawierzchni ulic, parkingów itp. co powinno być realizowane z budżetu miejskiego. Może to świadczyć o  potrzebie szybszej realizacji brakujących w poszczególnych dzielnicach inwestycji. Wydaje się, że w Bielsku-Białej udało się dzięki budżetowi obywatelskiemu rozbudzić w mieszkańcach  działania dotyczące ich najbliższego otoczenia, w celu zapewnienia sobie jak największego komfortu życia i wypoczynku.  Należy teraz oczekiwać, że zainteresowanie głosowaniem będzie równie duże i pozwoli zrealizować najlepsze z nich. 
 
Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu i podjęcia wspólnej decyzji w wyborze najlepszych projektów.
 
Jerzy Bauer
Radny Stowarzyszenia Niezalezni.BB


Lista
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama